Asset & Wealth Management

Kluczową cechą rozwiązań Comarch jest zorientowanie na klienta, które sprzyja nawiązaniu długoterminowych i trwałych relacji na każdym etapie współpracy, m.in. podczas procesu analizowania potrzeb i oczekiwań finansowych klienta, optymalizacji alokacji jego zasobów, oferowania i wyboru odpowiednich produktów, monitorowania stanu wdrożenia celów inwestycyjnych, jak również w trakcie informowania o osiągniętych rezultatach.

Doradztwo
inwestycyjne

  • System Comarch Investment Advisor
  • System Comarch Investment Assistant

Doradztwo inwestycyjne

Pomoc w procesie doradczym zarówno z perspektywy klienta, jak i doradcy. Kompleksowe wsparcie procesów analizy potrzeb klienta, ustalenia celów inwestycyjnych, optymalnej alokacji zasobów, dopasowania strategii inwestycyjnej oraz produktów, monitorowanie portfeli klientów i integracja z narzędziami CRM. Dodatkowe atuty w postaci narzędzi do samodzielnego doradztwa dostępne w nowoczesnej wersji webowej jak i mobilnej.

Zarządzanie
aktywami

  • System Portfolio Management
  • System Fund Valuation

Zarządzanie aktywami

Pełna automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem aktywami, księgowością oraz wyceną funduszy i portfeli, zarządzaniem ryzykiem rynkowym, a także pomiarem efektywności. Zarządzanie aktywami obejmuje szereg typowych operacji front-office tj. zarządzanie zleceniami, modelowanie portfeli oraz dokonywanie transakcji na rynkach regulowanych oraz OTC, w tym derywaty, jak również operacji middle- i back-office, do których należą rozliczenia, rekoncyliacja, księgowanie, wycena i raportowanie.

Analiza
portfela

  • System Performance Attribution & Risk
  • System Data Analysis CUBE

Analiza portfela

Elastyczna i wielowymiarowa analiza wyników portfela, atrybucji i ekspozycji ryzyka. Procesy analityczne zdefiniowane przez użytkownika zapewniające podgląd wartości ex-ante i ex-post dla zarządzanych portfeli klientów i funduszy.

Raportowanie
i komunikacja z klientem

  • System Comarch Client Portal
  • System Client Reporting & Communication
  • KIID reporting

Raportowanie i komunikacja z klientem

Informowanie klientów w przejrzysty i szczegółowy sposób o wynikach ich portfela inwestycyjnego, ryzyka związanego z obraną strategią inwestycyjna oraz osiągniętych rezultatach. Wszystko zgodnie z wymogami raportowania oraz w trosce o przejrzyste informacje na temat oferowanych produktów i ich cech. Dostępne dla klientów w różnych formach, m.in. portal, aplikacja mobilna, mailing.

Usługi cloud computing

  • Usługi Data Center

Alternatywa dla rozbudowy zasobów własnych bez potrzeby tworzenia kosztownej infrastruktury technicznej.